Ly gỗ khắc logo

350,000 

Ly gỗ khắc, được kết hợp từ gốm và gỗ, có thể khắc logo công ty, phù hợp làm quà tặng marketing, quảng bá thương hiệu