Bình giữ nhiệt vỏ gỗ

Bình giữ nhiệt vỏ gỗ, không chỉ có tác dụng là giữ nóng giữ lạnh, mà còn có thể là món quà tặng, quà thương hiệu cực kỳ hữu dụng và tiện ích.